|
Quick Contact
+123 456 5532

Leken

Vad som utmärker ett barn kanske allra mest är lekandet. Barn leker för att det är roligt. Vad de dock inte alltid tänker på är att leken gör dem till mer kompletta människor.

Psykologin bakom leken

Ur ett psykologiskt perspektiv är leken suverän för att anknyta till andra människor och samtidigt lära sig vad som är gångbart och inte rent socialt. Man lär sig normer och hur människor agerar i vissa situationer. Barn lär sig att tolka ansiktsuttryck och outtalade önskningar genom att betrakta andra barn. Det är därför förskolan har en läroplan som är inriktad på att ha en positiv inställning till lek och dess främjande. För ungefär 100 år sedan så var barn tvungna att vara allvarliga i skolan. Eftersom samhället var mindre sekulärt då så ansågs barn som lekte för mycket att på sätt och vis vara syndiga.

Kärleken

Även barn kan uppleva kärlek, den är dock inte lika påtaglig som den kärlek en tonåring eller vuxen kan uppvisa. Det i sin tur beror på att barn som inte är i puberteten ännu inte är på samma jakt efter att hitta en lämplig partner, då deras könshormoner är i låga halter.

Mobbning

Mobbning är ett beteende som för människan är helt naturligt, då vi är ett flockdjur. Vi väljer ut de som vi gillar och dem vi inte gillar i syfte att överleva enligt ”survival of the fittest”-teorin. Skolorna har tydliga riktlinjer mot att förebygga och bekämpa mobbning, men det fungerar inte alltid ändå.

Eftersom även djur på sätt och viss mobbar varandra genom utstötning med mera kan man påstå att det inte går att helt radera mobbningen. Däremot kan man ifrågasätta den på flera sätt, och därför krävs vuxna som sätter gränser för vad barnen får och inte får göra.

Leave a Reply

Activekids.nu sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Activekids.nulogin form