|
Quick Contact
+123 456 5532

Skolgången

Skolgången är i Sverige obligatorisk under årskurserna 0 till 9. Det innebär att barn idag börjar skolan när de är 6-7 år och slutar skolan när de är 15-16 år.

Varför behövs skolgången?

Skolan är den institution som förbereder barn inför vuxenlivet rent kunskapsmässigt. Det är här barnen lär sig att räkna, skriva och läsa på ett sätt som anses behövas. Matematik, svenska och engelska är så kallade kärnämnen, det är de som krävs för att barnen ska kunna inhämta information även i andra skolämnen.

Skolan anses också bära på en socialt fostrande egenskap, det är där som elever lär sig att samarbeta och socialisera på ett sätt som borgar för framgång i vuxenlivet. Läxor är omdiskuterade eftersom det skapar merarbete för eleverna på deras fritid. Dock är de flesta positiva till läxor i viss omfattning, men det kan vara en svår balansgång.

Vilka jobbar i skolan?

I skolan jobbar lärare, vårdpersonal, barnpsykologer, studie- och yrkesvägledare, rektorer och så vidare. För barn som behöver extra stöd i någon form finns elevassistenter.

Skolan är inte en

allmän plats vilket innebär att obehöriga inte får vistas på skolgårdar eller i skollokalerna. De som ändå vill göra det måste ange syftet med besöket och kunna identifiera sig hos skolexpeditionen. Att sätta upp reklam eller kampanja för ett parti är inte tillåtet om rektorn inte gett sitt uttryckliga tillstånd.

Vilka fler ämnen tillhandahåller skolan i undervisningen?

Skolan har flera ämnesblock, och det görs en uppdelning i SO-ämnen och NO-ämnen. SO-ämnen innefattar historia, samhällsvetenskap, religion och geografi. NO-ämnen innefattar kemi, biologi och fysik. I skolan läses engelska som ett separat ämne, dessutom får man i årskurserna 6-9 välja mellan att läsa ett modernt språk såsom tyska, spanska och franska. Man kan också välja att läsa sitt modersmål eller svenska som andraspråk.

Skolan är därför väldigt varierande och det är därför lätt för eleven att ha vissa favoritämnen. De som gillar naturämnen lite extra väljer ofta medicinska eller tekniska program på gymnasiet och sedermera liknande universitetsutbildningar. De som å andra sidan gillar samhällsvetenskapa discipliner väljer ofta de vidareutbildningarna.

Att gå på gymnasiet eller inte

För att vara behörig till gymnasiet måste man vara godkänd i kärnämnena och även ha ett visst antal poäng från de andra ämnena. De allra flesta vill gå på gymnasiet då man i dagens samhälle inte kommer långt med endast en grundskoleexamen.

Leave a Reply

Activekids.nu sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Activekids.nulogin form