|
Quick Contact
+123 456 5532

Vad är ett barn?

Frågeställningen kan angripas från flera olika perspektiv. Tre av dem avhandlas i tur och ordning som ni nedan kan läsa.

Barn sett ur ett juridiskt perspektiv

Enligt svensk lag är ett barn en person som är minderårig. Med minderårig menas att personen inte tillåts göra samma saker som vuxna får göra. Ett barn får inte ingå äktenskap, rösta, köra bil (bortsett från övningskörning), ingå avtal och lån med mera. Dessa lagar finns till för att skydda barnet då vederbörande inte anses ha mognad eller erfarenhet att besluta om komplexa saker. Barnet ska alltså enligt lagstiftaren inte behöva råka illa ut av ett misstag.

I Sverige dras gränsen för när ett barn blir myndigt vid 18 års ålder. Det ges ingen dispens utan alla får vänta på sin tur att fylla 18 helt enkelt.

Barn sett ur ett medicinskt perspektiv

Barndomen för människan är väldigt lång jämfört med andra djurarter. Det som tar allra mest tid att utveckla är hjärnan, det organ som sitter i våra huvuden. Hjärnan når full storlek redan vid 11-12 års ålder, men den fortsätter att utvecklas till 25 år och rentav längre i vissa avseenden. Antalet neuroner minskar konstant, men de man har kvar stärks hela tiden. Därför är vad man gör under barndomen det som präglar hur bra man är inom olika områden. Nervcellerna stärks av konstant träning i någon form. Då det prefrontala cortex (främre del av hjärnan) inte är helt utvecklad hos barn och tonåringar innebär det att unga människor har svårare att planera, organisera och bedöma handlingar och händelser.

Barn är fysiskt mindre i allmänhet än vuxna både till kroppsvikt och längd. Kroppsbenen är många till antalet och flera växer sedermera ihop och bildar större benpartier. Innan puberteten är barn inte könsmogna, de kan alltså inte reproducera sig.

Barn sett ur ett kulturellt perspektiv

”Att ha barnasinnet kvar” är något som många vuxna skämtar om eller menar seriöst när de gör något som är lättsamt. Barn är mer spontana och bryr sig inte lika mycket om vad de säger, de gör som de behagar i många situationer.

Barn används ofta i filmer eller i böcker som några att lära upp. Många visdomar och andra tankenötter kommer ur vuxnas munnar för att försöka påverka barnet till en viss sak eller för att kunna göra någonting bättre. Även en vuxen kan på det sättet vara ett barn, för även vuxna behöver utbildning och handledning om de vill bli professionella inom det yrke eller den position de utbildar sig till.

Barn porträtteras ofta som naiva och oförmögna då de ofta saknar den erfarenhet och rutin som krävs för att tänka i nya banor. Det är något som kommer med åldern med fler erfarenheter i behållning.

Leave a Reply

Activekids.nu sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Activekids.nulogin form